Inhoud boek

Kinderen bewust (op)voeden

Holistische benadering van een nieuwe generatie kinderen

Inhoud boek


Steeds meer nieuwe labels schieten als paddestoelen uit de grond om zo kinderen met klachten en problemen in hokjes te plaatsen. Kinderen van deze tijd zijn 'anders' en reageren dan ook anders dan 'normaal'. Het lijkt er daarom op dat kinderen van deze tijd heel duidelijk vragen om benaderingen van deze tijd. Wat voorheen werkte, vraagt nu om een andere, nieuwe benadering. Kindigo® therapie zoals beschreven in mijn boek voorziet in deze benadering.


'Kinderen bewust (op)voeden' laat je zien wie deze kinderen werkelijk zijn. Ze hebben prachtige kwaliteiten zoals (hoog)gevoeligeheid, een sterke intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Ze dragen een boodschap uit: het is tijd voor verandering. En verandering vraagt niet om labelen, maar om anders denken.


Het boek geeft onder meer antwoord op vragen zoals:


 • wat zijn karakteristieke kenmerken van kinderen van deze tijd?


 • welke boodschap dragen zij uit?


 • wat zijn hun behoeften?


 • wat zijn valkuilen voor hen?


 • hoe en waarom raken kinderen (snel) overprikkeld?


 • welke soorten prikkels zijn er?


 • wanneer ontwikkelen kinderen klachten en waarom komen ze in de problemen?


 • welke uitdaging laten kinderen ons zien?


 • wat is de invloed van mannelijke en vrouwelijke energie op kinderen?


 • wanneer ontwikkelt een kind zich tot een mentaal en wanneer tot een overgevoelig kind?


 • hoe functioneren kinderen van deze tijd op school?


 • wat zijn beelddenkers en tegen welke problemen lopen zij aan?


 • hoe ontstaan leerproblemen, gezien vanuit een nieuw perspectief?


 • hoe ontstaan lichamelijke klachten, gedragsproblemen en andere problemen?


 • wat is de rol van overprikkeling als oorzaak van lichamelijke klachten, emotionele problemen, gedragsproblemen en leerproblemen?


 • wat is een holistische benadering?


 • wat zijn chakra’s, wat is een aura en welke rol spelen zij bij een holistische benadering?


 • wat is de invloed van het functioneren van de chakra’s op de ontwikkeling van een kind?


 • hoe gaat een kind uit zijn kracht en hoe komt hij weer in zijn kracht?


 • wat is een kind met een natuurlijke gevoeligheid en wanneer is er sprake van een extern veroorzaakte gevoeligheid?


 • hoe kunnen klachten en problemen holistisch benaderd worden?


 • wat is Kindigo® therapie en wat is de Kindigo® KEI methode?


 • wat zijn oplossingen voor lichamelijke klachten, emotionele problemen, gedragsproblemen en leerproblemen?


 • wat zijn spelregels voor kinderen van deze tijd?


 • hoe nodigt het kind jou uit om (weer) jezelf te kunnen zijn?


 • hoe kun je als aanstaande ouder je ongeboren kind bewust (op)voeden?


 • hoe kun je kinderen fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel (op)voeden?


 • wat is de belevingswereld van kinderen van deze tijd?


De onderwerpen in dit boek zijn verdeeld over drie delen.


Deel 1 Inzicht in kinderen van deze tijd

In het eerste deel besteed ik aandacht aan karakteristieke kenmerken en innerlijke behoeften van kinderen van deze tijd. Hoe ontstaan bepaalde klachten en problemen bij deze kinderen? Welke rol speelt overprikkeling daarbij? Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die denken in beelden: de zogenaamde beelddenkers. Ik bespreek deze beelddenkers met hun unieke kwaliteiten. Tevens bespreek ik de mogelijkheid van het ontstaan van leer- en gedragsproblemen als gevolg van het beelddenken.


Deel 2 Holistische benadering

Kinderen geven signalen af als uiting van onvervulde innerlijke behoeften. Van belang is dat deze signalen niet simpelweg gedoofd worden met medicijnen. Het probleem dat voortkomt uit deze onvervulde innerlijke behoeften kan beter in de kern opgelost worden. Het probleem wordt daadwerkelijk aangepakt door met een holistische benadering de oorzaak op verschillende niveaus te onderzoeken en te behandelen. In deel 2 bespreek ik Kindigo therapie volgens de Kindigo KEI methode als concrete aanpak van het holistisch benaderen van klachten en problemen.


Deel 3 Ervaringen en aanvullende informatie

In het derde deel heb ik ervaringsverhalen van ouders en hun kinderen opgenomen. Daarnaast heb ik schematische overzichten toegevoegd die een samenvatting en overzicht geven van deel 2 van dit boek. Ook geef ik aanvullende informatie, gerelateerd aan onderwerpen in dit boek. Met indrukwekkende verhalen en een mooi gedicht laat ik je een kijkje nemen in de belevingswereld van kinderen van deze tijd. Een weergave van deze belevingswereld is ook terug te vinden in de vele uitspraken en tekeningen die je verspreid over het boek tegenkomt.


Onderstaand een aantal inkijkpagina's:

Copyright © All rights reserved by Karin Janssen. Alle foto's op deze website staan onder licentie van Shutterstock. Kindigo® en alle samenstellingen met Kindigo® zijn geregistreerde merknamen. Concepten en methoden uit het boek  'Kinderen bewust (op)voeden' staan geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de IIntellectuele Eigendom (BBIE).